Hlavním cílem těchto webových stránek je charakterizovat diagramy UML 2.0 a následně uvést příklady jejich použití v praxi v rámci počátečních fází vývojového cyklu konkrétní aplikace.