Diagram časování

Základní charakteristika

Diagram časování (Timing Diagram) patří do skupiny diagramů interakcí a umožňuje modelování systémů pracujících v reálném čase. „Ukazuje změny stavu, podmínky objektu nebo role ve vztahu k času“. [Buch2007] Může být zaměřen pouze na jeden nebo na skupinu objektů. [Fow2003] Diagram časování byl nově zařazen do UML 2.0. [Arl2008]; [Tim2006]

Prvky diagramu

Diagram časování je možné zakreslit ve dvou formách – stavové (state timeline) a hodnotové (general value timeline). [Pen2003]

Základním prvkem stavové formy diagramu (viz obrázek 24) je časová osa, která je znázorněna vodorovně zleva doprava. Dále diagram obsahuje životní čáry objektu a jejich stavy, které jsou orientovány svisle. Na životních čarách mohou být také vyznačena konkrétní časová omezení. Změna z jednoho stavu do druhého je vyjádřena vertikálním posunutím čáry života. [Pen2003]; [Arl2008]

Hodnotová forma diagramu (viz obrázek 25) se soustředí především na stavy v relativním čase, a proto nemusí obsahovat časovou osu, která slouží pro zobrazení času absolutního. Stavy jsou v ní znázorněny vodorovně. [Arl2008]

Diagram také umožňuje v oddělených panelech (compartments) modelovat více objektů. Mezi jejich čárami života jsou předávány zprávy (messages), které způsobují změnu jejich stavu (např. schvalNavrh() - viz obrázek 26). [Arl2008]; [Sparxt2009]

Doporučení

Dle [Pen2003] platí pro diagramy časování následující doporučení:

  • V diagramu je vhodné znázornit omezení (duration constraint) doby trvání stavu objektu (např. t<=5 – viz obrázek 25).
  • Pokud v určitém okamžiku objekt zaniká a není už dostupný, je vhodné tento moment vyznačit v diagramu stop ikonou (stop icon), která má podobu velkého X na čáře života objektu.

Příkladový diagram časování

 Diagramy/diagram_casovani1.jpg    

Obrázek 24. Diagram časování objektu :NavrhSmlouvy (stavová forma diagramu)

 Diagramy/diagram_casovani1.jpg 

Obrázek 25. Diagram časování objektu :NavrhSmlouvy (hodnotová forma diagramu)

 Diagramy/diagram_casovani1.jpg

Obrázek 26. Diagram časování objektu :NavrhSmlouvy a :Smlouva