Diagram komponent

Základní charakteristika

Diagram komponent (Component Diagram) „zobrazuje komponenty, které tvoří aplikaci, systém nebo podnik.“ [Buch2007]

Komponenty (v UML 1.x označovány fyzické struktury) reprezentují modulární součásti systému se zapouzdřeným obsahem, které je možné samostatně prodávat i aktualizovat. [Arl2008]; [Fow2003]

Prvky diagramu

Diagram komponent znázorňuje komponenty (components) a závislosti (dependencies) mezi nimi, popřípadě i rozhraní. Komponenty mohou obsahovat atributymetody a být vnitřně strukturovány. [Buch2007] [ARL2007]

Diagram komponent UML 1.x a UML 2.0 se navzájem liší používanou notací. V dřívějších verzích UML se pro zobrazení komponent používala zvláštní ikona, v UML 2.0 byla nahrazena pouze obdélníkem označeným stereotypem <<component>> nebo symbolem komponenty umístěným v jejím pravém horním rohu (viz obrázek 7). [Fow2003]

Doporučení

Dle [Comp2006], [Amb2004] a [Arl2008] platí pro diagram komponent následující doporučení:

  • V diagramu by neměly být zobrazeny komponenty, které zastupují pouze uživatelská rozhraní.
  • Komponenty detailního návrhu by měly být pojmenovávány v souladu s konvencemi vývojového prostředí.
  • Pokud jsou z diagramu odstraněny závislosti mezi komponentami, musí komunikovat prostřednictvím rozhraní (viz obrázek 7

Příkladový diagram komponent

diagram_komponent.jpg

Obrázek 7. Diagram komponent