Diagram komunikace

Základní charakteristika

Diagram komunikace (Communication diagram) patří do skupiny diagramů interakcí. „Zachycuje instance tříd, jejich vzájemné vztahy a tok zpráv, které mezi nimi probíhají.“ [Buch2007]

Na rozdíl od sekvenčního diagramu, diagram komunikace klade důraz na strukturální aspekty interakce tím, že umožňuje libovolné rozložení instancí tříd, propojuje je a používá číslování pro znázornění pořadí jejich komunikace. [Fow2003]; [Arl2008]

V dřívějších verzích UML byl tento diagram nazýván diagramem spolupráce (Collaboration Diagram). [Buch2007]

Prvky diagramu

Diagram komunikace používá podobnou syntaxi jako sekvenční diagram. Rozdíl spočívá v tom, že jednotlivé objekty (resp. třídy či aktéři) nemají čáry života a jsou navzájem propojeny pomocí linek (links). [Fow2003]

Doporučení

Dle [Fow2003] a [Obj2009] platí pro objektový diagram následující doporučení:

  • Přestože neexistuje žádná speciální notace pro vytváření nebo mazání objektů, obecně se v tomto případě používají klíčová slova <<create>> a <<delete>>.
  • Každá zpráva by měla mít vyznačen směr.
  • Zprávy se doporučuje vždy číslovat, aby bylo zřetelné jejich pořadí.
  • Konkurenční zprávy by měly být označeny velkými písmeny (např. A1 konkuruje B1).
  • Další doporučení jsou shodná s doporučeními sekvenčního diagramu.

Příkladový diagram komunikace

Obrázek 22. Diagram komunikace