Diagram nasazení

Základní charakteristika

Diagram nasazení (Deployment Diagram) ukazuje „rozložení jednotlivých softwarových komponent na hardwarových zdrojích (uzlech) a jejich spolupráci.” [Buch2007] Používá se pro specifikaci fyzické architektury systému. [Arl2008]

Diagram nasazení existuje ve dvou verzích – obecný diagram nasazení a diagram konkrétního nasazení. V obecném diagramu nasazení představují uzly pouze typ hardwaru (např. PC) a komponenty typ softwaru (např. Microsoft Office). V diagramu konkrétního nasazení jsou jak komponenty, tak uzly přesně specifikovány a zastupují tedy konkrétní instance. [Arl2008]

Prvky diagramu

Základním prvkem diagramu nasazení jsou tzv. uzly (nodes), které jsou vzájemně propojeny komunikačními cestami (communication paths). [Fow2003] Uzly jsou schopny nést software a vyskytují se ve dvou stereotypech [Arl2008]:

  • <<device>> je uzel, který představuje typ fyzického zařízení (hardware).
  • <<execution environment>> reprezentuje typ prostředí zpracování softwaru (např. webový server).

Uzly dále mohou obsahovat tzv. artefakty, které představují fyzický výskyt softwaru, obvykle soubory (zdrojové, spustitelné, skripty, dokumenty atd.) [Buch2007] Často artefakty zastupují jednu nebo více komponent. [Arl2008]

Doporučení

Dle [Arl2008] platí pro diagram nasazení následující doporučení:

  • Obvykle se při vytváření uzlů pro zjednodušení nedefinuje pouze typ hardware, ale i typ operačního systému. (viz obrázek 9 WindowsPC = počítač s operačním systémem Microsoft Windows)
  • Stereotypům se v diagramech mohou přiřadit vlastní symboly, které odpovídají vzhledu skutečného hardwaru.

Příkladový diagram nasazení

Diagram nasazení

Obrázek 9. Diagram nasazení