Knižní zdroje:

[Amb2004] AMBLER, Scott W. The Object Primer: Agile Model-Driven Development with UML 2.0. 3. edition. Cambridge University Press, 2004. 572 s. ISBN 0521540186.
[Arl2003] ARLOW, Jim; NEUSTADT, Ila. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací : Objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Přel. Bogdan Kizska. Brno: Computer Press, 2008. 387 s. ISBN 80-7226-947-X.
[Arl2008] ARLOW, Jim; NEUSTADT, Ila. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací : Objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Pěel. Bogdan Kizska. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 567 s. ISBN 978-80-251- 1503-9.
[Boo1998] BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar; RUMBAUGH, James. The Unified Modeling Language User Guide.1.vyd. Addison Wesley, 1998. ISBN 0- 201-57168-4.
[Buch2002] BUCHALCEVOVÁ, Alena; STANOVSKÁ, Iva; ŠÍMNEK, Milan. Základy softwarového inženýrství : základní témata. 1.vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. 198 s. ISBN 80-245-0346-8.
[Buch2007] BUCHALCEVOVÁ, Alena; PAVLÍČKOVÁ, Jarmila; PAVLÍČEK, Luboš. Základy softwarového inženýrství - materiály ke cviČení. 1.vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 222 s. ISBN 987-80-245-1270-9.
[Fow2003] FOWLER, Martin. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3. edition. Addison Wesley, 2003. 208 s. ISBN 0- 321-19368-7.
[Kan2004] KANISOVÁ, Hana; Miller, Miroslav. UML srozumitelně, 1.vyd, Brno: Computer Press, 2004. 158 s. ISBN 80-251-0231-9.
[Lar2001] LARMAN, Craig.Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and the unified process. 2.vyd. Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. 627 s. ISBN 0-13-092569-1.
[Pen2003] PENDER, Tom. UML Bible. 1.vyd. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2003. ISBN 0-7645-2604-9.
[Rum2004] RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady. The Unified
Modeling Language Reference Manual. 2.vyd. Addison-Wesley, 2004. ISBN 032124562853
[Schm2001] SCHMULLER, Joseph. Myslíme v jazyku UML : knihovna programátora. přel. Jiří Hynek. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. 360 s. ISBN 80-247-0029-8.
[Str2007] STŘÍŽOVÁ, Vlasta; HORNÝ, Stanislav; SVATÁ, Vlasta;
VÁCLAVÍKOVÁ, Mária. Systémové pojetí (hospodářské) organizace.
1.vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 239 s. ISBN 978-80-245-1265-5.

Internetové zdroje


[Act2006] UML 2 Activity Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Ambler,
c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/style/activityDiagram.htm>
[Art2008] Artefakt – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2008-8-8 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Artefakt> [Cla2006] Introduction to UML 2 Class Diagrams [online]. Scott W. Ambler, c2003- 2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/artifacts/classDiagram.htm>
[Clas2006b] UML 2 Class Diagram Guidelines [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/style/classDiagram.htm>
[Cob2009] CORBA FAQ [online] Object Management Group, Inc., c1997-2009, Last Updated January 08, 2009 [cit 2009-4-18]. Dostupný z WWW: <http://www.omg.org/gettingstarted/corbafaq.htm#WhatIsIt>
[Comp2006] UML 2 Component Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/style/componentDiagram.htm>
[Coms2006] Introduction to UML 2 Composite Structure Diagrams [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/artifacts/compositeStructureDiagram.htm
>
[Dat2004] Databázový svět - informační portál ze světa databázových technologií [online]. AVRE Publishing, spol. s r.o.. c2004 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2008041701>
[Dat2009] Databáze – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-2- 5422 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze>
[Ins2008] Instance třídy – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2008-12- 23 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Instance_t%C5%99%C3%ADdy>
[Int2008] Interakce – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-4- 12 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Interakce>
[Int2006] Introduction to UML 2 Interation Overview Diagrams [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://www.agilemodeling.com/artifacts/interactionOverviewDiagram.ht
m>
[Kon2009] konsorcium [online]. HAVIT, s.r.o.. c1998 - 2009 [cit 2009-4-22].
Dostupný z WWW:
<http://business.center.cz/business/pojmy/pojem.aspx?PojemID=2291>
[Hard2009] Hardware – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-4- 15 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware>
[Leas2009] Leasing – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-03- 27 [cit 2009-4-1] Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Leasing>
[Mda2009] LBMS - MDA (Model Driven Architecture) [online]. LBMS, c2002-2009 [cit 2009-4-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.lbms.cz/Reseni/Tema/MDA.htm>
[Met2009] Metodika – Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-2- 11[cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Metodika>
[Not2009] Notace– Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2008-11-
27 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Notace>
[Obj2009] Objekty - Metodiky a Notace-OOA [online]. strana naposledy edit. 2008-2- 3[cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://objekty.vse.cz/Objekty/MetodikyANotace-OOA>
[Obj2006] UML 2 Object Diagram [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009- 3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/artifacts/objectDiagram.htm>
[Omg2009] Object Management Group [online]. Object Management Group, Inc, c1997-2009, strana naposledy edit. 2009-4-17 [cit 2009-4-18]. Dostupný
z WWW:<http://www.omg.org/>
[Oop2009] OOPSLA History [online]. [cit 2009-4-18]. Dostupný z WWW:
<http://oopsla.org/oopsla-history/>
[Pac2006] UML 2 Package Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/style/packageDiagram.htm>
[Pet2009] Good Math, Bad Math : Modeling Concurrency with Graphs: Petri Net. ScienceBlogs LLC. c2005-2009 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW: <http://scienceblogs.com/goodmath/2007/10/modeling_concurrency_with
_grap.php>
[Pro2008] Proces - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2008-10-
13[cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces>
[Seq2006] UML 2 Sequence Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/style/sequenceDiagram.htm>
[Sparxc2009] Sparx Systems - UML 2 Tutorial - Composite Structure Diagram [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c2000 - 2009 [cit 2009-4-1] Dostupný z WWW: <http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/uml2_composi
tediagram.html>
[Sparxi2009] Sparx Systems - UML 2 Tutorial - Interaction Overview Diagram [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2009 [cit 2009-4-1] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/uml2_interacti
onoverviewdiagram.html>
[Sparxt2009] Sparx Systems - UML 2 Tutorial - Timing Diagram [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2009 [cit 2009-4-1] Dostupný z WWW: <http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/uml2_timingdi
agram.html>
[Sparxo2009] Sparx Systems - UML 2 Tutorial - Object Diagrams [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2009 [cit 2009-4-1] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/uml2_objectdi
agram.html>
[Sta2006] UML 2 State Machine Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Amber, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/style/stateChartDiagram.htm>
[Sta2009] Štandard / vyhladavanie/ slovnik.dovrecka.sk [online].[cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://slovnik.dovrecka.sk/vyhladavanie?search=%C5%A1tandard>
[Term2008] Terminologicky slovnicek [online]. Helena Kučerová, strana naposledy edit. 2008-8-20 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/slovnik.htm>
[Test2008] Testovací případ – CleverAndSmar [online]. Miroslav Čermák. c2008 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW: <http://www.cleverandsmart.cz/testovacipripad/>
[Tim2006] Introduction to UML 2 Timing Diagrams [online]. Scott W. Ambler,
c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/artifacts/timingDiagram.htm>
[Uml2009] UML [online]. Object Management Group, Inc., c1997-2009, Last
Updated January 08, 2009 [cit 2009-4-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.omg.org/spec/UML/>
[Use2006] UML 2 Use Case Diagramming Guidelines [online]. Scott W. Ambler, c2003-2006 [cit 2009-3-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.agilemodeling.com/style/useCaseDiagram.htm>
[Web2008] Webové služby [online]. Jiří Kosek. c2000-2008 [cit 2009-4-22]. Dostupný z WWW:
<http://www.kosek.cz/vyuka/4iz228/prednasky/xml/foil10.html>